Tijdens het eerste Beeldhouwerssymposium dat georganiseerd is door De Utrechtse Steenbeeldhouwers (DUS), heb ik deze gevelsteen gemaakt. Een deel van de deelnemers heeft zich laten inspireren door een Utrechts thema en daarmee een beeld gemaakt in een stuk steen dat qua afmeting en uitvoering aansluit bij de ‘consoles’ waar de stad rijk aan is. (Consoles zijn de stenen waar de straatlantaarns langs de grachten op rusten; aan de onderkant zijn er zeer veel bewerkt door de beeldhouwers die de stad in de afgelopen decennia heeft gekend). DUS poogt met dit thema bij deze langlopende traditie aan te sluiten.
Kort nadat DUS dit thema geopperd had, overleed Dick Bruna. Het eerste dat in mij op kwam was deze steen. Het grafische element van het mondje van Nijntje (hier weergegeven als een abstracte verzameling kusjes) past in mijn voorkeur voor grafisch werk. En als Nijntje wel érgens óoit nadrukkelijk geweest is, is het Utrecht. (en eigenlijk staat dit voor: Dick was here, want ik zal zijn statige verschijning op zijn degelijke stadsfiets missen). De tekst is weergegeven in een letter die niet werkelijk een ‘hakletter’ is, maar er was voor dit ontwerp slechts één mogelijkheid: het lettertype waarin alle verhaaltjes van Nijntje gedrukt zijn; ultieme herkenbaarheid.

Ik hoop dat er ergens in Utrecht een plek gevonden wordt waar deze steen kan worden ingemetseld en zo bij velen een glimlach op het gezicht doet komen.

Related Works

Our Portfolio +