Van 19 t/m 26 april 2017 is het eerste Beeldhouwerssymposium gehouden van de dit jaar opgerichte vereniging De Utrechtse Steenbeeldhouwers, afgekort DUS. 10 aan Utrecht gelinkte beeldhouwers hebben gedurende 8 dagen een beeld gemaakt vanuit een gelijk vertrekpunt: een blok Belgisch Hardsteen van 40 x 25 x 20 cm. Dit formaat is gekozen omdat we hiermee willen aansluiten bij een jarenlange traditie van gevelstenen in Utrecht, die zich vooral uit in de vele gebeeldhouwde consoles langs

Read more