Grafmonumenten en urnen

In veel opdrachten voor grafmonumenten laat ik mij inspireren door een tekst om een uniek grafmonument te kunnen maken. De schoonheid van een dichtregel, een kenmerkende persoonlijke uitspraak, maar ook een handgeschreven woord of iets kleins als een paraaf of handtekening kan richting geven aan het ontwerp van het grafmonument. Door te spelen met tekst, lettertypes en lay-out, maar ook met steensoorten en ruimtelijke vormgeving, kom ik samen met de opdrachtgever tot een passend ontwerp voor het grafmonument.
Naast grafmonumenten heb ik een snel uitbreidend aantal modellen voor urnen.
Kijk voor inspiratie ook onder Letterwerk.