Voor de oude Algemene Begraafplaats in Baarn heb ik 8 herinneringsstenen gemaakt. Bij het opknappen van de Рniet meer in gebruik zijnde Рbegraafplaats, stuitte de vrijwilligers van de Historische Kring Baerne op de graven van enkele bekende inwoners van Baarn. Omdat bóven de grond geen gedenkteken meer aanwezig was, is mij de opdracht gegeven om voor 8 graven een eenvoudige herinneringssteen te maken. Ik heb gekozen voor een uitvoering die zo goed mogelijk aansluit bij de stenen die op deze mooie oude begraafplaats staan. Voor de letter heb ik gekozen voor de Brittanica en wel in de uitvoering zoals die jaren door steenhouwers is gebruikt. Klik hier voor een artikel dat de Gooi- en Eemlander wijdde aan dit project.

Related Works

Our Portfolio +
+
Huisnummer A139

Huisnummer A139

Beelden, Home, Letterwerk
+
Fragmentum

Fragmentum

Beelden, Fragmentum,