Alleen met je hart kun je goed zien

Tekst en uitvoering moeten bij elkaar passen om een uitgebalanceerd geheel te vormen. Voor dit beeld - met een inscriptie in braille - heb ik mij laten inspireren door een citaat uit het boekje De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry.
Het is een tekst die gaat over zaken die niet met de gangbare zintuigen kunnen worden waargenomen. Aldus kwam het idee om deze tekst niet in letters maar in braille uit te voeren. Ten tijde van het maken van dit beeld kende ik een slechtziende, die mij vertelde dat als er ergens in de openbare ruimte een kunstwerk verschijnt dat waar te nemen is voor deze groep, dat zich snel zal rondzingen (want veel is er kennelijk niet).

Dit beeld is bedoeld (als voorstudie) voor de openbare ruimte. Het moment waar het mij om gaat is, dat een blind of slecht ziend persoon de tekst op dit beeld met de handen 'leest' en dat een ziende aan deze persoon  vraagt: 'Wat staat daar?' waarop de blinde zegt: "Alleen met je hart kun je goed zien".

Gerelateerd werk

Met de toenemende stroom informatie die op ons af komt en de als maar groter wordende invloed van ongemodereerde sociale

In een serie beelden over de kenmerken van de hedendaagse communicatie heb ik een penningen gewijd aan het thema Mogelijkheden.

In een serie beelden over de kenmerken van de hedendaagse communicatie heb ik een penningen gewijd aan het thema Mogelijkheden.