GH75X

Dit beeld is een vervolg op het onderwerp dat ik met  A139 – een beeld voor collega Riet van Nieuwenhuizen – ben gestart: het verkennen van de vormen die ontstaan door een ruimtelijke vlakverdeling van grote fragmenten van tekstelementen over 5 of 6 vlakken van een blok. Hierbij gaat het vooral om de vormen die tússen de letterfragmenten ontstaan, naar analogie van de witruimte die een cruciale rol speelt in tekstopmaak.

De inscriptie is met koper gepatineerd.

Gerelateerd werk

In 2020 ben ik door de Vereniging voor Penningkunst (VPK) benaderd om voor 2021 de Inschrijfpenning te ontwerpen.

Zeer vereerd met de opdracht van collega Riet van Nieuwenhuijzen om iets te doen met het huisnummer A139, waar zij

Deze penning is gebaseerd op alfabet Fragmentum, dat ik enkele jaren geleden ontworpen heb. Dit alfabet laat slechts dát deel