Herinneringsstenen voor begraafplaats in Baarn

Voor de oude Algemene Begraafplaats in Baarn heb ik 8 herinneringsstenen gemaakt. Bij het opknappen van de - niet meer in gebruik zijnde - begraafplaats, stuitte de vrijwilligers van de Historische Kring Baerne op de graven van enkele bekende inwoners van Baarn. Omdat bóven de grond geen gedenkteken meer aanwezig was, is mij de opdracht gegeven om voor 8 graven een eenvoudige herinneringssteen te maken. Ik heb gekozen voor een uitvoering die zo goed mogelijk aansluit bij de stenen die op deze mooie oude begraafplaats staan. Voor de letter heb ik gekozen voor de Brittanica en wel in de uitvoering zoals die jaren door steenhouwers is gebruikt. Klik hier voor een artikel dat de Gooi- en Eemlander wijdde aan dit project.

Gerelateerd werk

Op 2 maart 2018 lag er prachtig zwart ijs op de Vuntus. De Vuntus maakt onderdeel uit van de Loosdrechtse Plassen maar is daar enigszins van afgesloten, waardoor er ‘s winters al in een vroeg stadium mooi ijs kan liggen.

In 2020 ben ik door de Vereniging voor Penningkunst (VPK) benaderd om voor 2021 de Inschrijfpenning te ontwerpen.

Zeer vereerd met de opdracht van collega Riet van Nieuwenhuijzen om iets te doen met het huisnummer A139, waar zij