Rituelen

Geplaatst op:
Categorie: Categorieloos
Rituelen

Dit werk heb ik gemaakt voor de expositie Rituelen die i.s.m. LKV De Ploegh gehouden wordt in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort, van 6 oktober – 6 november 2022

————————–

Een ritueel is een door gebruiken bepaalde formele handelwijze. Die handelwijze omvat een serie handelingen waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht betreffende de volgorde of uitvoering. [ENSIE]

Een ritueel vat ik hier op als een serie kleine, persoonlijk handelingen die voor de betreffende, maar soms ook in een groter geheel, van grote waarde is.

Ik gebruik hier de begin woorden van een tekst van Bram Vermeulen: “Ik heb een steen verlegd”.

Het kunstwerk bestaat uit een strook zand van ca. 1 m breed en (een nader te bepalen aantal meters) lang. Dwars op de strook ligt een stuk steen (80 x 10 x 10 cm) met over vier rechte zijden verdeeld de regel van Bram Vermeulen, uitgebeiteld in spiegelbeeld.

Het ritueel bestaat eruit, dat bezoekers, in 2-tallen, de steen 1x omwentelen. Aldus wordt gaandeweg een positieve – en leesbare – afdruk van de dichtregel zichtbaar. De bezoeker is aldus geen toeschouwer meer, maar deelnemer aan zijn/haar eigen ritueel.

Onderdeel van het ritueel is, dat eenmaal aan het eind, de steen omgekeerd wordt, met een borstel alle tekst wordt uitgewist door het zand glad te strijken, waarna het proces opnieuw begint.