Factchecking

Titel: Factchecking

In het enorme aanbod aan nieuws dat tot ons komt, is het meer dan ooit belangrijk om je de vraag te stellen of het waar is wat je leest. Wie zegt dit? Op basis waarvan komt men tot deze uitspraak?

De werktitel was Scepsis, maar is nu definitief bepaald op Factchecking, dat meer de lading dekt en zich uiteindelijk van scepsis bedient.

Scepsis zie ik als een positieve onderzoekende houding. Een kritische houding ten aanzien van de vraag ‘is het zo...” kan als antwoord opleveren Nee, of Fake News, maar kan ook Ja opleveren. Tussen Nee en Ja zit natuurlijk ook nog de dialoog met de partij zie zegt ZO IS HET, wat beide partijen scherp maakt en vooruitgang mogelijk maakt.

ZO IS HET wordt hier in een onwrikbaar lijkende uitvoering neergezet. ‘Dit is mijn standpunt en doe het er maar mee’. Daartegenover staat in een onorthodoxe , persoonlijke uitvoering - mijn eigen handschrift - de rustige uitspraak ‘is het zo …’, niet eens expliciet als vraag gesteld. Een dialoog tussen beiden zou mooi zijn.

Met een kritiekloze houding en het volgen van onbetrouwbare bronnen, kan je al snel in het fameuze konijnenhol terecht komen, waarin je alle nieuws dat niet in je straatje past afdoet als onwaar of ‘fake news’.

Het is niet voor niets dat de schrijver Harari in een van zijn boeken deze vorm van scepsis als belangrijk onderwijs doel voor de huidige en komende generaties propageert.

Gerelateerd werk

Met de toenemende stroom informatie die op ons af komt en de als maar groter wordende invloed van ongemodereerde sociale

In een serie beelden over de kenmerken van de hedendaagse communicatie heb ik een penningen gewijd aan het thema Mogelijkheden.

In een serie beelden over de kenmerken van de hedendaagse communicatie heb ik een penningen gewijd aan het thema Mogelijkheden.