Penning Twijfel

Dit werk past in een reeks kunstwerken die betrekking hebben op kenmerken van de hedendaagse communicatie in het openbare debat (Zie: MeningenFactChecking).
Omdat dit debat nogal eens leidt tot een verharding van standpunten, hakken in het zand en polarisatie heb ik een serie nieuwe penningen gewijd aan woorden en thema’s die een uitweg belichten uit de valkuil van patstellingen: Twijfel en Mogelijkheden.

Twijfel gaat er over dat je bereid bent een onwrikbaar standpunt ter discussie te stellen. Het kan juist zijn, of onjuist maar dat is het onderzoeken waard; er is ruimte voor discussie.

Gerelateerd werk

Men is met dit kunstwerk niet langer toeschouwer, maar onderdeel van een rituele handeling.

In een serie beelden over de kenmerken van de hedendaagse communicatie heb ik een penningen gewijd aan het thema Mogelijkheden.

Met CG9L geef ik een vervolg aan de verkenning van de vormen die ontstaan door een ruimtelijke vlakverdeling van grote fragmenten van tekstelementen over 5 of 6 vlakken van een blok.